Over ons…

Geschiedenis

Elfenbankje vzw werd in 1971 opgericht door de ‘Zusters van Maria’ als peutertuin voor 20 kinderen van 18 maand tot 3 jaar. Vanuit de zustergemeenschap en de aanpalende kleuterschool werd hiermee ingegaan op een maatschappelijke nood aan opvang van kinderen voor zij naar de kleuterschool konden. In 1977 kreeg het Elfenbankje van Kind en Gezin de goedkeuring om uit te breiden naar een crèche voor 38 plaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. In 1979 werd er een dienst voor onthaalgezinnen opgericht. De kwalitatieve werking van het Elfenbankje werd al heel snel een begrip in het Gentse.
In 2011 werd het oude gebouw afgebroken en werd op dezelfde plaats een nieuw en hedendaags kinderdagverblijf gebouwd.
Ondertussen heeft het kinderdagverblijf Elfenbankje een vergunning voor de opvang van 103 kinderen. Het kinderdagverblijf werkt vanuit een christelijke inspiratie en staat voor kwalitatieve opvang op maat voor elk kind.
Het kinderdagverblijf is geen op zichzelf staande entiteit. Het maakt deel uit van de Katholieke opvoedingsgemeenschap ‘Klim’, samen met de dienst voor opvanggezinnen, de kleuterschool en de lagere scholen.
Het kinderdagverblijf is lid van het Vlaams Welzijnsverbond.

 

Missie

Vanuit een christelijke inspiratie streven de medewerkers van het kinderdagverblijf samen naar een kwalitatieve opvang waar het welzijn van het kind centraal staat.
Onze medewerkers streven ernaar dat kinderen zich veilig en geborgen voelen in het kinderdagverblijf. We willen een kindvriendelijke en warme omgeving creëren, waar we aandacht hebben voor de individuele noden en ontwikkelingsbehoeften van elk kind. Onze kinderopvang is gezinsaanvullend en met respect voor het thuismilieu van het kind.

Jij mag zijn zoals je bent
Om te worden wie je bent
Maar nog niet kunt zijn

En je mag het worden
Op jouw manier
En in jouw tijd

Anna Terruwe

Samenwerking met ouders

Ouders vertrouwen ons hun kind, hun grootste schat, toe. Wij vinden het belangrijk dat er een vertrouwensband is tussen de ouders en onze medewerkers.
Onze medewerkers willen ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kind. Ouders kunnen bij ons terecht met al hun vragen over de ontwikkeling van hun kind. De kinderbegeleidster voorziet ook eventjes tijd bij het brengen of afhalen van het kind voor een gesprek over het verloop van de voorbije dag. De ruimtes waar de kinderen verblijven, zijn tijdens de openingsuren vrij toegankelijk.
Ouders worden regelmatig uitgenodigd om aan een activiteit in het kinderdagverblijf mee te werken.
Het is belangrijk dat ouders alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn om de opvang van hun kind af te stellen op de individuele behoeften van het kind.

Raad van Bestuur

Zuster Catherine Bourdeaux is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw Kinderdagverblijf Elfenbankje.
De briefwisseling voor het organiserend bestuur dient gericht te worden aan zuster Catherine Bourdeaux, voorzitter Raad van Bestuur, Sint-Pietersaalststraat 80, 9000 Gent.

Personeel

Staf

Katrien Bouciqué is de directeur van het kinderdagverblijf Elfenbankje. Zij staat in voor de algemene leiding. Zij is te bereiken in het kinderdagverblijf op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdag- en donderdagnamiddag van 14 uur tot 18 uur. Zij is ook bereikbaar op afspraak of via mail katrien.boucique@klim.be
Dominique De Coninck, Els Vandemaele en Charlotte Rigelle zijn de stafmedewerkers van het kinderdagverblijf. Zij volgen het algemeen beleid mee op. Dagelijks is er een staflid aanwezig tussen 7.30 uur en 18 uur.
Hilde Rogge is de secretaresse van het kinderdagverblijf.

Kinderbegeleidsters

Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige kinderbegeleidsters die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Het kinderdagverblijf staat in voor regelmatige vorming, begeleiding en controle van de medewerkers.

Logistieke medewerkers

Gezonde en lekkere voeding is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Onze logistieke medewerkers ‘keuken’ staan in voor de afwerking van het middagmaal, de fruitpap en het vieruurtje.
Een nette leefomgeving is belangrijk voor de goede werking van het kinderdagverblijf. Onze logistieke medewerkers ‘onderhoud’ staan in voor het dagelijkse onderhoud van het kinderdagverblijf.

Studenten

Het kinderdagverblijf werkt mee aan de opleiding van studenten. Studenten van de opleiding Verzorging en Kindzorg, Jeugd- en gehandicaptenzorg, de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind, bachelor in de verpleegkunde en Leraar Kleuteronderwijs lopen stage in ons kinderdagverblijf.

Reageren is niet mogelijk