Werking

Algemeen

Het kinderdagverblijf Elfenbankje vzw biedt dagopvang aan kinderen vanaf 2 maand tot zij naar de kleuterschool gaan. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom. Wij zijn elke weekdag open van 7 uur tot 18 uur.

In het kinderdagverblijf zijn de kinderen verdeeld in leeftijdsgroepen van ongeveer 16 ingeschreven kinderen.

De twee leefgroepen van het oranje huis en de twee leefgroepen van het blauwe huis situeren zich op de eerste verdieping. Zij vangen kinderen op tussen ongeveer 2 maand en 20 maand.

De twee leefgroepen van het groene huis en de twee leefgroepen van het gele huis situeren zich op de benedenverdieping. Zij vangen kinderen op tussen ongeveer 20 maand en 3 jaar.

Elke leefgroep heeft vaste kinderbegeleidsters. Zij worden ondersteund door kinderbegeleidsters met ‘vlinderfunctie’.

De kinderbegeleidsters staan in voor de dagelijkse zorg voor de kinderen, met aandacht voor veiligheid, affectie, spel, voeding en verzorging, beweging en rust. Zij zorgen er voor dat kinderen zich goed voelen in de groep. Aangepast aan de leeftijd van de kinderen hebben zij oog voor de motorische, sociale, cognitieve, emotionele en taalontwikkeling en voor de zindelijkheid.

Opvolging kinderen

Onze kinderbegeleidsters hebben voortdurend oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.

De ontwikkeling van de kinderen wordt opgevolgd door de kinderbegeleidsters en een stafmedewerker. Dit gebeurt tijdens de ‘kindbespreking’. Op die manier kunnen we ons pedagogisch aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de ontwikkelingsnoden van elk kind.

 

Reageren is niet mogelijk