Afspraken

Wennen

Kinderen en ouders komen bij de start van de opvang in een nieuwe en ongekende omgeving terecht. Het is voor een kind meestal een eerste scheiding van de vertrouwde omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk zorg te besteden aan deze start.

Korte wenmomenten in de leefgroep zijn een unieke gelegenheid voor onze kinderbegeleidsters om het kind en de ouders beter te leren kennen. Tegelijkertijd went het kind aan zijn nieuwe omgeving en maken de ouders kennis met onze werking en begeleidingsstijl.

De overgang van een leefgroep boven naar een leefgroep beneden gebeurt in overleg met de ouders. Om deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken de kinderen geleidelijk aan kennis met de volgende leefgroep.
Wanneer uw kind  instapt in de kleuterschool ‘Klim’, worden ook een tweetal wenmomenten op school voorzien.

 

Brengen en halen

Ouders kunnen hun kind, op de afgesproken opvangdagen, op elk moment brengen of halen.

Oudere broers en zussen komen graag mee naar het kinderdagverblijf. Let er wel op dat zij de rust en de veiligheid in de leefgroep niet verstoren.

Ouders verwittigen de kinderbegeleidsters wanneer een andere persoon hun kind komt ophalen.

Het kinderdagverblijf sluit om 18 uur. De kinderen moeten ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd worden afgehaald. Bij laattijdig afhalen na 18 uur zal per begonnen half uur 10 euro boete worden gerekend.

 

Voeding

Het kinderdagverblijf besteedt aandacht aan gezonde en lekkere voeding. Het menu is aangepast aan de leeftijd van een kind.

De flesvoeding voor baby’s wordt gegeven op het ritme van het kind en wordt juist voor gebruik klaar gemaakt. Flesjes en water zijn in het kinderdagverblijf aanwezig. Ouders zorgen ervoor dat er steeds voldoende melkpoeder aanwezig is.

Een mama die dat wenst, kan in het kinderdagverblijf borstvoeding komen geven of afgekolfde melkvoeding meebrengen.

Het middagmaal wordt elke dag warm aangeleverd door een traiteur. Het wordt in de keuken van het kinderdagverblijf geportioneerd en verder aangepast aan de leeftijd van een kind. Dieetvoeding wordt enkel op doktersvoorschrift klaargemaakt. Sommige producten moeten ouders dan zelf meebrengen. Afspraken hieromtrent worden gemaakt met een stafmedewerker.

Het weekmenu hangt uit aan het mededelingenbord bij elk huis.

De eerste fles of het ontbijt moet thuis worden genomen. Enkel peuters die voor 8 uur aanwezig zijn, kunnen eventueel een ontbijt meebrengen.

Wat bij ziekte

Zieke kinderen of kinderen van wie de gezondheidstoestand besmettingsgevaar kan opleveren voor andere kinderen, kunnen niet worden toegelaten in het kinderdagverblijf.

De infectieklapper van Kind en Gezin wordt gehanteerd als richtlijn om te bepalen of een kind al of niet naar het kinderdagverblijf kan komen.

Symptomen waarbij een kind uit de opvang moet worden geweerd:

  • Diarree
  • Braken met algemeen ziek zijn
  • Koorts (meer dan 38,5°C)
  • Besmettelijke huidziekten
  • Elk kind dat wegens ziektetoestand niet kan deelnemen aan de normale activiteiten

Indien een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf, worden de ouders telefonisch verwittigd. Indien mogelijk komen ouders het zieke kind ophalen. Wanneer dit niet lukt, kan een kind in de opvang blijven mits toestemming voor toediening van koortswerende medicatie.

Kinderen die twee dagen na elkaar koorts maken in het kinderdagverblijf, zullen de derde dag niet meer worden toegelaten. Het kind kan dan niet meer naar de opvang komen tot het genezen is.

Verlof

De jaarlijkse sluitingsdata worden bij inschrijving of bij het begin van een nieuw jaar schriftelijk meegedeeld.

Het kinderdagverblijf is steeds de laatste 3 weken van juli en tussen kerstdag en nieuwjaar gesloten wegens jaarlijks verlof.

Verzekering

Het kinderdagverblijf beschikt over een verzekering met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid voor personeel en kinderen.

 

 

 

Reageren is niet mogelijk