Inschrijving

Opvangvraag

Van zodra u zwanger bent, kan u uw kind inschrijven op de wachtlijst van het kinderdagverblijf. De inschrijving op de wachtlijst is echter geen garantie tot plaats.

De inschrijving dient ook te gebeuren via https://kinderopvang.stad.gent/

Het toewijzen van een vrije plaats aan een nieuw kind gebeurt door de staf. Ouders krijgen een schriftelijke bevestiging met de startdatum en het aantal gevraagde opvangdagen. De inschrijving wordt definitief wanneer ouders deze bevestigingsbrief ondertekend hebben terugbezorgd.

De vermelde startdatum kan maximaal met één maand worden verlengd.

Ouderbijdrage

De prijs voor de opvang wordt berekend op basis van het gezinsinkomen. De tarieven zijn InKomensGerelateerd (IKG) en door de Vlaamse Overheid vastgelegd.

Voor de start van de opvang vragen ouders zelf het inkomensattest aan via de website van Kind en Gezin (Mijn Kind en Gezin). Een stafmedewerker van het kinderdagverblijf kan u hierbij helpen.

De prijs van de opvang staat in verhouding tot de verblijfsduur:

  • Voor een volle dag (meer dan vijf uur aanwezigheid) betalen ouders de volle bijdrage
  • Voor een halve dag (minder dan vijf uur aanwezigheid) betalen ouders 60% van de bijdrage

Wanneer de gezinssamenstelling verandert of het aantal kinderen ten laste wijzigt, dient er een nieuwe ouderbijdrage te worden bepaald via de website van Kind en Gezin.

Luiers worden voorzien door het kinderdagverblijf. Hiervoor wordt 1,40 euro per volledige dag aangerekend of 0,70 euro voor een halve dag. Tijdens de zindelijkheidstraining worden enkel de gebruikte luiers aangerekend.

De kosten van kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervoor ontvangen ouders een fiscaal attest.

Reageren is niet mogelijk